Festiwal Musica Sacromontana VII - Anna Karasińska sopran, Anna Mikołajczyk Niewiedział sopran