„Wielokrotnie miałam okazję współpracować z orkiestrą Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. To duża przyjemność, wysoki profesjonalizm, wrażliwość na czystość i szlachetność brzmienia orkiestry. Wysoki poziom wykonawczy sprawia, że z orkiestrą współpracują, nagrywają wybitni wykonawcy – artyści. Orkiestra Sinfonia Viva mocno zaznacza swą muzyczną obecność na repertuarowej mapie muzyki poważnej i nie tylko… Szerokie spektrum repertuarowe pozwala zespołowi osiągać sukcesy zarówno na niwie muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Życzę Sinfonii Viva wielu sukcesów i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę. Z pozdrowieniami i nadzieję na pomyślność”

Izabela Kłosińska – solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie