Tomasz Radziwonowicz, założyciel i dyrektor artystyczny orkiestry