Koncert muzyki klasycznej z programem do wyboru:
W.A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik
M. Karłowicz – Serenada op.2
P.I. Czajkowski – Serenada C – dur op .48
J. Strauss – Walce
J. Brahms – Tańce węgierskie
A. Dvorak – Tańce słowiańskie op.46 i 72

Tomasz Radziwonowicz – dyrygent