Działania edukacyjne prowadzone przez SINFONIA VIVA

Orkiestra Sinfonia Viva prowadzi cykl koncertów w szkołach i ośrodkach kultury skierowany do najmłodszych słuchaczy. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z ideą muzyki, koncertów, orkiestry. Prezentowane są instrumenty i style muzyczne z przykładami – muzyka klasyczna, filmowa, jazzowa, kolędy. Prowadzenie odbywa się w formie dialogu dzieci – dyrygent.

Celem głównym projektu jest danie szansy dzieciom (w tym głównie dzieciom ze środowisk niezamożnych) kontaktu z instrumentami, uczestnictwa we wspólnym muzykowaniu, powstanie więzi opartych na wspólnym tworzeniu i co najważniejsze – danie szansy na rozwój osobowościowy młodego człowieka. Rozwój kreatywności i świadomości muzyki w życiu jest podstawą do odpowiedzialnego funkcjonowania w wieku dojrzałym.