Tomasz Radziwonowicz
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
tel. +48 601 311 391
tradziwonowicz@gmail.com

Marcin Stefaniuk
Dyrektor organizacyjny, inspektor
tel. +48 604 165 185
kontakt@sinfoniaviva.com